dissabte, 19 d’octubre de 2013

L'estaca s'ha de plantar quan l'ull ja vol rebentar

Parèmia: L'estaca s'ha de plantar quan l'ull ja vol rebentar - refr. agr.

Nota: És força antic. Documentat a Fages de Romà (1853). La forma antiga recollida és: «La estaca se deu plantar cuant l'ull ya vol reventar».