dissabte, 30 de novembre de 2013

La dona bona no ha de tenir ni ulls ni orelles

Parèmia: La dona bona no ha de tenir ni ulls ni orelles - refr.