dimecres, 6 de novembre de 2013

L'ull blau i la cella rossa, bona mossa

Parèmia: L'ull blau i la cella rossa, bona mossa - refr. sobre creences i supersticions

Explicació: Les noies rosses i d'ulls blaus solen ser molt agradoses.

Nota: Aquest refrany té força variants amb el mateix sentit: Ull blau i cella rossa, bona mossa | Ull blau i cella rossa, fan galant mossa.