dissabte, 10 de gener de 2015

Per navegar a ull de vent, mal va el ponent

Parèmia: Per navegar a ull de vent, mal va el ponent - refr. mar.

Nota: Segons el DCVB, l'ull de vent és el 'lloc d'on ve el vent o a on dóna directament'.