dimecres, 28 de gener de 2015

Per ull de garbell

Parèmia: Per ull de garbell - loc. adv.

Explicació: Per un forat gros.

Localització: Es diu a Pineda.