dissabte, 24 de gener de 2015

Per Santa Mariagna, ve l'ull de bou i se'n va la piula hortolana

Parèmia: Per Santa Mariagna, ve l'ull de bou i se'n va la piula hortolana - refr. meteor.

Explicació: Són dos ocells, un arriba amb el fred, quan se'n va l'altre.

Nota: Santa Mariagna és a l'octubre. Segons recull Joan Amades (1951a), hom diu que són marit i muller que estan desavinguts i no poden conviure, i així que arriba ell se'n torna ella, per tal de no veure'l.