dissabte, 18 de juliol de 2015

Sant Antoni del porquet, a les velles fa carasses (o ganyotes) i a les joves fa l'ullet

Parèmia: Sant Antoni del porquet, a les velles fa carasses (o ganyotes) i a les joves fa l'ullet - refr.

Explicació: Recorda la recobla (o refrany) d'alguna cançó o cobla.

Nota: Es refereix a sant Antoni Abat, que es commemora el 17 de gener.