dimecres, 29 de juliol de 2015

Seguir amb els ulls

Parèmia: Seguir amb els ulls - fr. f.

Explicació: Fer amb la mirada el mateix trajecte que una cosa o persona.

Castellà: Seguir con la vista (o con la mirada) [ES].