dissabte, 25 de juliol de 2015

Sastre d'ull, sastre d'embull

Parèmia: Sastre d'ull, sastre d'embull - refr.