dissabte, 5 de setembre del 2015

Ser tot ulls 1

Parèmia: Ser tot ulls 1 - fr. f. fig.

Explicació: Mirar amb gran atenció.

Castellà: Ser todo ojos [ES].

Sinònims:
  • Admirar 
  • Atendre 
  • Mirar amb quatre ulls 
  • Treure's els ulls mirant una cosa .