dimecres, 16 de setembre de 2015

Ser ullprès (o pres per ull)

Parèmia: Ser ullprès (o pres per ull) - fr. f.

Explicació: Persona que ha rebut un mal donat per alguna persona, que ha rebut alguna maledicció.

Castellà: Echar un mal de ojo [ES].

Localització: Es diu a l'Alguer, però és d'abast bastant general.