dissabte, 4 de juny del 2011

A primer cop d'ull

Parèmia: A primer cop d'ull - loc. adv. fig.

Explicació: La primera impressió que es té d'una cosa.

Sinònims: