dissabte, 25 de juny del 2011

A ull nu

Parèmia: A ull nu - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. A cop d'ull 2.