dissabte, 18 de juny del 2011

A ull 2

Parèmia: A ull 2 - loc. adv.

Explicació: Sota vigilància, amb guardes de vista.