dimecres, 8 de juny de 2011

A quatre ulls

Parèmia: A quatre ulls - loc. adv.

Explicació: Dos tot sols.

Castellà: 
  • A solas [ES].
  • Los dos solos [ES].
Sinònims: 
  • De parella.
  • Mà a mà.