dimecres, 14 de setembre de 2011

Alçar els ulls

Parèmia: Alçar els ulls - fr. f.

Castellà: Alzar (o Levantar) los ojos (o la vista, o la mirada) [ES].

Sinònims: Veg. Aixecar els ulls.