dimecres, 28 de setembre de 2011

Als ulls de Déu, és culpable el qui als de l'home és lloable

Parèmia: Als ulls de Déu, és culpable el qui als de l'home és lloable - refr.

Explicació: Sentenciós.