dissabte, 17 de setembre de 2011

Alçar la ullera

Parèmia: Alçar la ullera - fr. f. fig.

Explicació: Beure amb el porró.

Localització: Es diu a Ripoll (Ripollès).