dissabte, 1 d’octubre de 2011

Als ulls de l'enveja, tota acció és lletja

Parèmia: Als ulls de l'enveja, tota acció és lletja - refr.

Explicació: L'enveja no és bona consellera i tergiversa la percepció que tenim de les coses.