dimecres, 26 d’octubre de 2011

Amb els ulls fora de si

Parèmia: Amb els ulls fora de si - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. Amb els ulls desorbitats.