dissabte, 15 d’octubre de 2011

Amb els ulls baixos

Parèmia: Amb els ulls baixos - loc adv.

Explicació: Mirant a terra.

Nota: També s'usa la forma verbal Anar amb els ulls baixos.

Localització: A Mallorca diuen Amb els ulls acalats.