dissabte, 29 d’octubre de 2011

Amb els ulls fora del cap (o de la testa)

Parèmia: Amb els ulls fora del cap (o de la testa) - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. Amb els ulls desorbitats.