dimecres, 2 de novembre de 2011

Amb els ulls negats

Parèmia: Amb els ulls negats - loc adv.

Sinònims: Veg. Amb (les) llàgrimes als ulls.