dimecres, 30 de novembre de 2011

Amb ulleres com culs de got

Parèmia: Amb ulleres com culs de got - loc. adv.

Explicació: Dur ulleres amb els vidres molt graduats.