dimecres, 9 de novembre de 2011

Amb els ulls tancats 1

Parèmia: Amb els ulls tancats 1 - loc. adv.

Sinònims: Veg. Amb els ulls clucs.