dissabte, 19 de novembre de 2011

Amb la pena als ulls

Parèmia: Amb la pena als ulls - loc. adv.

Explicació: Amb una cara tristoia, que reflecteix la tristesa.