dimecres, 23 de novembre de 2011

Amb molts ulls, consells i mans, els governs reïxen sans

Parèmia: Amb molts ulls, consells i mans, els governs reïxen sans - refr.