dissabte, 5 de novembre de 2011

Amb els ulls posats en algú o en alguna cosa

Parèmia: Amb els ulls posats en algú o en alguna cosa - loc adv.