dimecres, 19 d’octubre de 2011

Amb els ulls clucs

Parèmia: Amb els ulls clucs - loc. adv.

Explicació: Adormit, amb les parpelles tancades.

Sinònims: Amb els ulls tancats 1.

Nota: També s'usa la forma verbal Aclucar els ulls.