dissabte, 7 d’abril de 2012

Cop d'ull 1

Parèmia: Cop d'ull 1 - loc. nom. fig.

Explicació: Mirada ràpida.

Sinònims:  
  • Esguard.
  • Llambregada.
  • Ullada.
Nota: Normalment es construeix com a frase feta amb el verb Donar.