dissabte, 21 d’abril de 2012

Costar un ull (de la cara)

Parèmia: Costar un ull (de la cara) - fr. f. fig. fam.

Explicació: Ser molt car.

Castellà: Costar la torta un pan (o un ojo (o los ojos) de la cara, o un huevo, o un sentido, o un riñón) [ES].

Sinònims:
  • Costar una porrada (o un colló, o un ou, o un ronyó, o un sentit).
  • Valer un ull de la cara.
Altres llengües:
  • FR: Coûter les yeux de la tête.