dimecres, 4 de juliol de 2012

Deixar-se els ulls

Parèmia: Deixar-se els ulls - fr. f. fig. p. ext. pop.

Explicació: Oblidar-se les ulleres.

Nota: Per metonímia s'estén el sentit d'ullera com a ull