dissabte, 14 de juliol de 2012

Donar més pena que una brossa als ulls

Parèmia: Donar més pena que una brossa als ulls - fr. f. ponderativa.

Sinònims: Veg. Donar més feina que una brossa a l'ull.

Nota: Documentat a Amades (1983a).