dissabte, 28 de juliol de 2012

Donar-hi una ullada 2

Parèmia: Donar-hi una ullada 2 - fr. f. fig.

Explicació: Mirar superficialment.

Castellà:
  • Echar (o Dar) una ojeada (o una mirada rápida) [ES].
  • Mirar por encima [ES].
  • Pasar la vista [ES].
Sinònims: