dimecres, 11 de juliol de 2012

Donar més feina que una brossa a l'ull

Parèmia: Donar més feina que una brossa a l'ull - fr. f. ponderativa.

Explicació: Ser molt difícil i molest.

Sinònims:
  • Donar més feina que un bou solt.
  • Donar més pena que una brossa als ulls.
  • Donar més quefer que un porc solt.
  • Donar més quefer que un porc solt en un bancal acabat de regar.
  • Donar més quefer que una onça de cucs.
  • Donar més quefer que un veí aprenent de violí.
Localització: Eugeni S. Reig em proposa els sinònims amb 'quefer', coneguts i usats al País Valencià. M'insisteix que diuen sempre onça i mai unça.