dissabte, 1 de setembre de 2012

El llaurador erra si aparta els ulls de la terra

Parèmia: El llaurador erra si aparta els ulls de la terra- refr.