dissabte, 29 de setembre de 2012

El vi noga molt els ulls

Parèmia: El vi noga molt els ulls - refr.

Sinònims: Veg. Massa beure ha els ulls plorants.