dimecres, 12 de setembre de 2012

El pa amb ulls, el formatge sense ulls i el vi que salti als ulls

Parèmia: El pa amb ulls, el formatge sense ulls i el vi que salti als ulls - refr. sobre gastronomia.

Castellà:
  • El pan, con ojos; el queso, sin ellos, y el vino que salte a ellos [ES]. 
  • Pan con ojos, queso sin ojos y vino de Godojos [ES].
Sinònims: Veg. Pa ullat i formatge serrat és el més encertat.

Altres llengües:
  • FR: Pain qui ait des yeux, vin qui petille, fromage qui pleure
  • OC: Pan ambe d'ièls, fourmage sans ièls, vi santo as ièls