dissabte, 22 de setembre de 2012

El que no agrada als ulls, no agrada (o plau) a la boca (o al cor)

Parèmia: El que no agrada als ulls, no agrada (o plau) a la boca (o al cor) - refr. sobre gastronomia.

Explicació: Els menjars solen incitar la gana més per la seva presentació que per les substàncies que contenen.

Castellà:
  • Lo que no entra bien por los ojos, entra mal por la boca [ES].
  • Si a la vista no me agrada, no me aconsejes nada [ES].
Sinònims: Veg. Menjar amb els ulls.