dissabte, 8 de desembre de 2012

En l'ull és la vergonya

Parèmia: En l'ull és la vergonya - refr.

Explicació: Sentenciós.