dimecres, 12 de desembre de 2012

En un batre (o batec) d'ulls (o els ulls)

Parèmia: En un batre (o batec) d'ulls (o els ulls) - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. En un tancar i obrir d'ulls.