dissabte, 15 de desembre de 2012

En un girar (o girant) d'ulls

Parèmia: En un girar (o girant) d'ulls - loc. adv. fig.

Sinònims: Veg. En un tancar i obrir d'ulls.