dissabte, 15 de juny de 2013

Fer-li ballarugues els ulls

Parèmia: Fer-li ballarugues els ulls - fr. f. fig.

Explicació: Veure-hi malament.

Localització: Es diu a Sant Feliu de Guíxols.