dissabte, 8 de juny del 2013

Fer-li veure (o eixir) els ulls verds

Parèmia: Fer-li veure (o eixir) els ulls verds - fr. f. fig.

Explicació: Fer passar molta pena, fer patir, molestar extremadament.

Castellà:
  • Poner el pelo blanco [ES]. 
  • Volver loco [ES].
Sinònims: Fer-li sortir (o eixir els) cabells blancs.