dissabte, 22 de juny del 2013

Fer-li els ulls verds

Parèmia: Fer-li els ulls verds - fr. f. fig.

Explicació: Fer enveja.

Localització: Es diu a Mallorca.