dimecres, 1 de gener de 2014

La sort li surt pels ulls

Parèmia: La sort li surt pels ulls - refr.

Explicació: Se sol dir d'aquell que tots els negocis li ixen a mida del seu gust.