dissabte, 4 de gener de 2014

La sort va tapada d'ulls

Parèmia: La sort va tapada d'ulls - refr.

Explicació: L'atzar no té contemplacions ni preferències per ningú.

Sinònims: La sort és cega.