dimecres, 2 d’abril de 2014

Mirar amb ulls de mussol

Parèmia: Mirar amb ulls de mussol - fr. f. fig.

Explicació: Mirar sense fixar-s'hi, sense prestar atenció.