dissabte, 26 d’abril de 2014

Misèria no té ulls

Parèmia: Misèria no té ulls - refr.

Localització: Es diu a la Vall d'Aran.