dissabte, 5 d’abril de 2014

Mirar amb ulls de tita

Parèmia: Mirar amb ulls de tita - fr. f. fig.

Nota: Documentat a Bofarull (1995).